به اطلاع کاربران می رسانیم مسابقات در سایت بعد از ایام عزاداری عاشورای حسینی در تاریخ 1393/08/15 فعال میگردد و همانند سابق سایت به فعالیت خود ادامه خواهد داد. با تشکر از صبر و شکیبایی شما کاربران گرامی